Bomenkwartier, Woerden – locatie ‘de Badkuip’ (2009)

Woerden Analyse

In deze ontwerpende studie (i.o.v. CITY4870) wordt gezocht naar een nieuwe invulling voor locatie ‘de Badkuip’ in het Bomenkwartier van Woerden. De plek kenmerkt zich door zijn groene en verscholen karakter: een open veld met een dichte rand aan bossages. In 2009 verscheen het ontwerp voor de nieuwbouw die aan de noordzijde van ‘de Badkuip’ zal worden gerealiseerd. Deze gesloten bouwblokken ademen een stevig stedelijke karakter en zijn georiënteerd op de noordzijde, aan het water. De zuidzijde, grenzend aan ‘de Badkuip’ vraagt om bouwmassa en kan het nieuwbouwproject ruimtelijk verbinden met het Bomenkwartier.

Scenarios3

Gevraagd werd naar een aantal programmatische en ruimtelijke scenario’s voor de ontwikkeling van Woerden in de toekomst, van waaruit het programma voor locatie ‘de Badkuip’ kan worden bepaald.

In het concept voor de ontwikkeling van Woerden fungeert de projectlocatie ‘de Badkuip’ binnen het Bomenkwartier als belangrijke schakel in het verbinden van de woon- en werkgebieden van Woerden. Een plek die om deze reden extra aanzien mag krijgen door een mix van programma’s en kenmerkende architectuur. Het ontwerp breekt met de neo-traditionele architectuur van nieuwbouwproject ‘de Heeren van Woerden’. Het stratenpatroon van de omliggende buurten wordt in de openbare ruimte voortgezet.

Kaart-Woerden---SchakelVergroting-Badkuip2

Ontwerp | Impressies

De nieuwbouw die in 2010  (‘Heeren van Woerden’) aan de noordzijde van het projectgebied zal verschijnen wordt weer in balans gebracht door de appartementen waarin dit ontwerp voorziet. Achter de appartementengebouwen is een grote openbare ruimte met een klein programma aan ruimte voor een scouting-vereniging die zich reeds op de locatie bevindt. Het maaiveld is iets opgetild t.o.v. straten rondom, om plaats te maken voor een half-verdiepte parkeergarage.

5

6

4

3

Deze ontwerpstudie diende als studieproject in 2009 op basis van een repertoire-onderzoek naar de ‘handtekening’ van MVRDV in opdracht van CITY4870 (P. Smit & M. Lub).