PLUK – Game ‘Vissen naar de stad van 2050’ (2010)

PLUK kaartjes

 

Pluk’ staat voor ‘Platvorm Uitwisseling Kennis over stedelijke vernieuwing’ en startte in 2010 met een dag waarop een onderzoeksagenda werd opgesteld met onderwerpen die in de looptijd van ‘Pluk’ behandeld zouden worden. Studenten van Saxion Stedenbouwkundig Ontwerpen werden gevraagd om mee te denken over de uiteindelijk ‘Pluk-agenda’ waarbij vier verschillende thema’s aan bod komen: Lokale Economie, Energie, Zeggenschap en De Stad van 2050.

Deze studie richt zich op ‘De Stad van 2050’. In dit onderzoek wordt aan de hand van ‘scenario-denken’ en ‘backcasting’ onderzocht of we de stad, zoals die in 2050 zal zijn, kan worden beïnvloed met interventies in de aankomende jaren. Er zijn drie concrete thema’s vastgesteld om het ons onderzoeksgebied af te bakenen: Klimaat, Demografie en Technologie. Enkele vragen daarbij:

  • Hoe gaan we om met krimp en veroudering van de bevolking?
  • Wat betekent het veranderende speelveld voor de professional in de wijk
  • Hoe gaan we om met water in de stedelijke omgeving in het licht van klimaatverandering?
  • Wat betekent de toegenomen verwevenheid tussen stad en land?
  • Hoe zullen nieuwe technologische mogelijkheden de stad bepalen?

Hypothese: Met kleine veranderingen in de huidige tijd kunnen wij ons voorbereiden op extreme stedelijke veranderingen in de toekomst.

Door in matrixen de extreme en gepolariseerde uitkomsten binnen thema’s tegenover elkaar te zetten kunnen we duidelijk maken op welke manieren de stad kan veranderen.

 

Demografie
Demografie2
Hierboven zijn twee matrixen rondom het thema ‘Demografie’ weergegeven met daarbij de extremen gevisualiseerd. Er zijn acht van deze matrixen gemaakt. Deze visualisaties dienden als gesprekstof en voer voor discussies bij een vervolgsessie van PLUK.

Game ‘Vissen naar de stad van 2050’

_MG_4884

In de doorontwikkeling van de methodiek en het presenteerbaar maken van de resultaten werd gezocht naar een aansprekende vorm die ook weer nieuwe discussies teweeg zou brengen en daarmee nieuwe input zou genereren. Dit resulteerde in een game: ‘Vissen naar de stad van 2050′, met als achterliggend idee dat de ontwikkeling van de stad van zóveel factoren afhangt dat het gissen (of vissen) is naar de uitkomst. De stad laat zich niet voorspellen. Hooguit kunnen mogelijke scenario’s worden weergegeven.

Materiaal

Bij de eindmanifestatie van PLUK kon het publiek kiezen om met een hengel (staat voor progressies/doortastend), stok (conservatief/gereserveerd) of schepnet (gemakzucht) te vissen in een “vijver”.  De keuze van het matariaal stond voor de wijze waarop diegene als stakeholder (binnen het ruimtelijk domein) naar de toekomst toewerkt. Er werd gevist naar “stadsdelen” – drijvende blokjes waarop extreme scenario’s waren afgebeeld met punten. Deze scenario’s kwamen voort uit de eerdere studie. De ongewenste scenario’s kregen minpunten, gewenste scenario’s pluspunten en bij enkele scenario’s mocht de deelnemer zelf aangeven of hij deze min- of pluspunten zou toekennen. Na het vissen van vier scenario’s werd het puntensaldo genoteerd. Dit leverde veel gesprekstof op, met en onder de deelnemers, waarmee deze bijdrage aan PLUK werd besloten.

_MG_4933

_MG_4935