Publicatie Verkenning Experimentele Woningbouw ’68-’80 – i.o.v. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2018)

In samenwerking met initiatator Marcel Barzilay / Architectuur onderzoekt URBEN de ‘Experimentele Woningbouw’ in de periode jaren ’70. Tijdens de eerste fase in dit onderzoek werken we voor en samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan een verkenning van het programma van de Experimentele Woningbouw dat liep van 1968 tot 1980. Het initiatief tot deze verkenning wordt gesteund en aanbevolen door Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Klik hieronder voor het persbericht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed:

Persbericht Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Deze verkenning is begin 2018 afgerond en wordt voortgezet in een volgende fase met verdiepend onderzoek middels casestudy’s.

Overhandiging publicatie aan Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Op woensdag 28 maart 2018 heeft Rijksbouwmeester Floris van Alkemade het eerste exemplaar van de publicatie van fase 1 van het onderzoek in ontvangst genomen. Deze publicatie van Marcel Barzilay, Ruben Ferwerda en Anita Blom toont een overzicht van de 64 gerealiseerde woningbouwprojecten uit het programma Experimentele Woningbouw (1968-1980) en de omstandigheden waaronder deze tot stand kwamen. Het programma bepleitte vernieuwingen op het gebied van volkshuisvesting en stadsvernieuwing als reactie op de grootschalige, monotone woonwijken uit de late jaren ’60. Thema’s waren: compact bouwen, menging van woningtypen, flexibiliteit, kleinschaligheid, bouwen voor de buurt en inspraak van bewoners. Onderwerpen die ook nu weer actueel zijn.

Het onderzoek vond plaats als onderdeel van de Verkenning Post 65, een onderzoeksprogramma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Klik hieronder voor de digitale versie van de publicatie:

Inmiddels is het onderzoek uitgegroeid tot een langlopend onderzoeksprogramma in samenwerking met diverse partners. Wilt u graag weten hoe we dit onderzoek gaan aanpakken of bent u geïnteresseerd om inhoudelijk en/of financieel bij te dragen dan vernemen we dit graag. Bezoek voor meer informatie en het lopende onderzoeksproces ons online onderzoeksplatform: http://www.experimentelewoningbouw.nl/

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren