Casestudy ‘De Nieuwe Weerdjes Revisited’ – Experimentele Woningbouw ’68-’80 Revisited (2019)

ExperimenteleWoningbouw-Urben-7

Onderzoek Experimentele Woningbouw

In navolging op de verkenning Predicaat Experimentele Woningbouw 1968-1980 wordt middels casestudy’s verdiepend onderzoek verricht met aan de basis de volgende vragen: Hoe kan er worden worden omgegaan met deze en soortgelijke projecten? Welke lessen liggen er in deze experimenten besloten voor de actuele woningbouwopgave?

De casestudy ‘De Nieuwe Weerdjes Revisited’, in samenwerking met architect Marcel Barzilay, gemeente Arnhem en woningcorporatie Portaal, betreft een verdiepend ontwerpend onderzoek rond het experimentele woningbouwproject ‘De Nieuwe Weerdjes’ in de zuidelijke binnenstad van Arnhem. Dit stadsvernieuwingsproject wordt gekenmerkt door wonen op een dek boven parkeren en bedrijven. Soortgelijke woondekken zijn later ook elders in Nederland gebouwd. Bij De Nieuwe Weerdjes is momenteel sprake van een urgente verduurzamingsopgave en een ligging te midden van een binnenstedelijke transformatie-opgave.

Er vindt onderzoek plaats naar de oorspronkelijke intenties van het ontwerp en destijds gevonden ontwerpoplossingen, de veranderingen tot heden en huidig gebruik, alsmede ontwikkelscenario’s voor de toekomst.

Lees hier meer over deze casestudy:

Casus 1: De Nieuwe Weerdjes

De publicatie van het onderzoek is via deze link te vinden:

Publicaties

looptijd juni 2018 – januari 2019 (status: afgerond)

opdrachtgevers gemeente Arnhem & woningcorporatie Portaal

met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed