ontwerpbureau van

Ruben Ferwerda, MA

Met Urben werk ik, Ruben Ferwerda, aan stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpopgaven/-processen, onderzoek en advies. Ook ben ik op inhuur- en projectbasis in te schakelen door overheden of samenwerkingscollectieven. Vanuit het zien van ’the bigger picture’ land ik precies daar waar ik van toegevoegde waarde ben en doe ik wat nodig is. Urben fungeert tot 1 juli 2024 naast Barzilay+Ferwerda woon+wijkvernieuwers.

Passie voor ontwerp van de publieke ruimte.

Stad en land veranderen voortdurend, onder invloed van culturele, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Goede stedenbouw biedt raamwerken, structuren en strategieën om deze ontwikkelingen in goede banen te begeleiden: robuust waar het nodig is, maar vooral flexibel, tot de verbeelding sprekend en uitnodigend waar het kan. Zo ontstaat een publieke ruimte die logisch en leesbaar blijft, maar waar gebruikers ook van kunnen gaan houden.

Ik werk aan stedenbouwkundig en ruimtelijk ontwerp met veel affiniteit met buitenruimte: de openbare en collectieve ruimte waarin we bewegen en alle gradaties daartussen. De uitdaging ligt voor mij in het voortbouwen op bestaande karakteristieken, kwaliteiten en het narratief van de plek en ontstaansgeschiedenis. Dat vraagt een goede analyse en interpretatie. Het ontwerp reageert daarop vanuit een visie en helder concept met slimme ingrepen, dwars door de schaalniveaus heen. Zo komen gebruikers, programma, mobiliteit en structuren/raamwerken (bebouwing, groen, water, fauna) in plan en proces samen.

Ook begeleid en adviseer ik in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en -processen. Door de benadering via ontwerpend onderzoek en cross-disciplinariteit toe te passen werk ik vanuit verschillende ontwerpinstrumentaria, methodiek, en strategieën, passend bij wat de opgave op dat moment vraagt. Dit resulteert in concrete en soms vernieuwende producten en werkwijzen die tot betere processen leiden. Ik ben analytisch sterk, creatief, een samenwerker en voel zaken goed aan.

Ik ben co-auteur van het boek ‘Experimentele Woningbouw 1968-1980‘ en onderzoeker naar dit Rijksprogramma uit de jaren ‘70. Vanuit de eerdere samenwerking Barzilay+Ferwerda heb ik aan vervolgonderzoek (‘Experimentele Woningbouw Revisited’) en diverse wijkvernieuwingsprojecten gewerkt; ondermeer aan projecten zoals het prijswinnende ‘Panorama Lokaal Mosterdhof’, Ministerie van Maak en de Leidraad Openbare Ruimte voor Beijum Groningen. Door de opgedane ervaringen én mijn eigen jeugd in de grootste bloemkoolwijk van Nederland (De Maten Apeldoorn), ben ik kenner van de kwaliteiten en aandachtspunten van woonomgevingen uit deze periode (1960-1980) en heb ik visie voor hoe deze wijken vanuit hun potentie te vernieuwen en te vervolmaken zijn.

Ruben Ferwerda, MA

‘Not your average urbanist.’